DSC Webinars

DSC Training Webinars – December

Tuesday, December 10th

DSC Neo Overview Training
Time: 6:00 am, PST
—————————————————–
Register: https://intercall.webex.com/intercall/j.php?RGID=r864755697f47091316c7174d8a286e51

DSC Neo Overview Training
Time: 9:30 am, PST
—————————————————–
Register: https://intercall.webex.com/intercall/j.php?RGID=rde17a4fbbb5cf83b21900b8d49fe2df2

DLS 5 Training
Time: 12:30 pm, PST
—————————————————–
Register: https://intercall.webex.com/intercall/j.php?RGID=r1afd81b5406b63e9652c60a2f185e0fa

Wednesday, December 11th

DSC PowerSeries Pro Overview Training
6:30 am, PST
—————————————————–
Register: https://intercall.webex.com/intercall/j.php?RGID=r2c5ced00fa22e4fb0c60923d51ace1

DSC PowerSeries Pro Overview Training
9:30 am, PST

—————————————————–
Register: https://intercall.webex.com/intercall/j.php?RGID=reae82ee9117129b460d94bac892f26ec

Thursday, December 12th

Qolsys IQ2+ Tech Training
6:30 am, PST
—————————————————–
Register: https://intercall.webex.com/intercall/j.php?RGID=r1f16d3140a5b680546509dfcc62e5fbd

Qolsys IQ2+ Tech Training
9:30 am, PST
—————————————————–
Register: https://intercall.webex.com/intercall/j.php?RGID=r01812dd4a96c700c065efa7005ca6ee1

Tuesday, December 17th

DSC Neo Overview Training
6:00 am, PST
—————————————————–
Register: https://intercall.webex.com/intercall/j.php?RGID=r1a0be3675389f57a1ef6aa4cfc01dbf9

DSC Neo Overview Training
9:30 am, PST
—————————————————–
Register: https://intercall.webex.com/intercall/j.php?RGID=rc70d258ceac2a7f05f01aa6d87c87e49

DLS 5 Training
12:30 pm, PST

—————————————————–
Register: https://intercall.webex.com/intercall/j.php?RGID=r9429f97fcd147f4738d96f06531982bc

Wednesday, December 18th

Qolsys IQ2+ Tech Training
6:30 am, PST

—————————————————–
Register: https://intercall.webex.com/intercall/j.php?RGID=rb7c5cc80d0c501708beef6d1476ac1bb

Qolsys IQ2+ Tech Training
9:30 am, PST

—————————————————–
Register: https://intercall.webex.com/intercall/j.php?RGID=r6e18deaeb9f6b158ccc93b4f6e5dcc40

DLS 5 Training
12:30 pm, PST

—————————————————–
Register: https://intercall.webex.com/intercall/j.php?RGID=r12b2335193f0677fad6a7877c1c92630

DLS 5 Training
12:30 pm, PST

—————————————————–
Register: https://intercall.webex.com/intercall/j.php?RGID=r12b2335193f0677fad6a7877c1c92630

Thursday, December 19th

DSC PowerSeries Pro Overview Training
6:30 am, PST

—————————————————–
Register: https://intercall.webex.com/intercall/j.php?RGID=ra564777d0f572d907cf6047db2599e3e

DSC PowerSeries Pro Overview Training
10:00 am, PST

—————————————————–
Register: https://intercall.webex.com/intercall/j.php?RGID=r33bdfd790662107f8b8c4a1d15c32bb9